22.10.2021

MasterNews

Օրվա գլխավոր լուրերը մեկ տեղում

9֊րդ դասարանցիների քննության գնահատականներն արդեն պատրաստ են

Գնահատման եւ Թեստավորման կենտրոնից հայտնում են, որ 9֊րդ դասարանի կենտրոնացված ավարտական քննության գնահատականները և ձևաթղթերը (սքանավորված տարբերակները) այսօր արդեն ուղարկվել են այն դպրոցներ, որտեղ սովորում են աշակերտները։ Գնահատականները և ձևաթղթերի պատճենները աշակերտները կարող են ստանալ դպրոցից։

Գնահատականների բողոքարկում աշակերտները կարող են անել այսօր՝ հունիսի 2֊ին կամ վաղը՝ հունիսի 3֊ին իրենց ուսումնառության դպրոցներում բողոքարկման դիմում գրելով։

 

http://armtimes.com

error

Կիսվեք լուրերով